Privacy policy

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt, en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina willen wij je volledig transparantie aanbieden door aan te geven welke gegevens wij van je verzamelen als je gebruik maakt van onze website. 

Doel klanten bestand

Om je goed van dienst te zijn, hebben wij enkele gegevens van jou nodig. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienst waar jij om hebt gevraagd. Het gaat dan om bijvoorbeeld een bestelling die je plaatst waarvoor wij je gegevens nodig hebben ter uitvoering van leveringsovereenkomst. Je gegevens worden opgenomen in onze klanten bestand. Onze klantenbestand wordt alleen gebruikt om jou van dienst te zijn en om onze klantrelatie te beheren. Ook marketingactiviteiten, fraudebestrijding, vorderen van verschuldigde bedragen en informatie verstrekking mbt producten en overige informatie aangaande je bestelling behoren hiertoe.

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken zodat wij de order voor je kunnen uitvoeren. Je gegevens worden via een SSL beveiligde pagina, te herkennen aan de “s” achter http(s) in de zoekbalk van de pagina, naar ons eigen beveiligde server verzonden zodat we er zeker van zijn dat uw gegevens veilig zonder omwegen of lekken bij ons binnen komen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht, ook wel bekend als GDPR. Wij hebben er alles aan gedaan om te voldoen aan deze wetgeving. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor  onze dienstverlening en het verbeteren hiervan. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website www.arganeizylar.nl en de bijbehorende webshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018. 

Hier is te lezen waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we daarmee uw gebruikerservaring verbeteren en hoe we jouw privacy beveiligen.

Webwinkelsoftware

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkelt via de webwinkel platform shopify. Shopify verzamelt de naam van onze klanten, het e-mailadres, het verzend- en factuuradres, de betalingsgegevens, de bedrijfsnaam, het telefoonnummer en het IP-adres. Shopify heeft deze gegevens nodig zodat wij (argane izylar) u van dienst kunnen zijn of om hun eigen dienst te verbeteren . Wij hebben een overeenkomst met shopify waarin zij verplicht zijn om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify zal uw gegevens nooit gebruiken voor een andere doeleinden.

Shopify is verantwoordelijk voor alle verdere overdracht van persoonlijke informatie aan derden in overeenstemming met het EU-VS -Privacy Shield Framework, het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework, en de Canadese Wet Personal Information Protection and Electronic Documents (PIPEDA).

   

  Webhosting

  One.com

  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van One.com . Denit verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. one.com erkent de speciale verantwoorlijkheid die komt kijken bij de hosting van persoonlijke gegevens op de webruimte van de klant. Ze willen graag zien dat de klanten one.com als een betrouwbare plaats zien voor hun data opslag. Het one.com datacenter is daarom ontworpen om te voldoen aan de hoogste standaards van beveiliging. Alle data van de klanten en de systeem data van one.com zijn beveiligd door een dagelijkse remote back-up van alle servers door middel van een privé 10 Gbit glasvezel verbinding naar een aparte back-up locatie, gesitueerd op 10 km afstand van de hoofdserverruimte.

  E-mail en mailinglijsten

  Shopify

  Onze website maakt gebruik van Shopify mailingsdiensten.  Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website, nieuwsbrieven en webformulieren worden verzonden via Shopify. Shopify zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de link om u af te melden. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. U krijgt bij het klikken ook de optie om uw gegevens volledig te vergeten. U gegevens worden bij het selecteren van deze optie volledig versleuteld waardoor ze nooit meer leesbaar worden waarna ze worden verwijderd uit het systeem. Uw persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd opgeslagen.

  Payment processors

  Mollie

  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Mollie. Mollie.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen. Voor de persoonsgegevens die Mollie ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Mollie uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst. Deze bewaartermijn is gesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft). De bewaartermijn is ook van toepassing op betalingen die in het kader van de overeenkomst tussen de klant (webwinkelier) en Mollie worden uitgevoerd voor consumenten (betalers).

  Mollie deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op grond van wettelijke verplichtingen of op grond van gerechtvaardigd belang. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Mollie sluit Mollie een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Mollie ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Mollie blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

  Mollie kan uw gegevens ook delen met derden die zelf ook verwerkingsverantwoordelijke zijn. In die gevallen heeft Mollie ook overeenkomsten afgesloten waarin een gedegen bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd.

  Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor andere doeleinden dan hierboven omschreven. In dat geval zal Mollie dit alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

  Een overzicht van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers waarmee Mollie gegevens deelt, kunt u hier vinden. Wij raden aan dit overzicht regelmatig te bekijken, omdat partijen toegevoegd of verwijderd kunnen worden.

  Klarna

  Via klarna:
  Wanneer je Klarna gebruikt, zijn er twee manieren waarop wij je persoonsgegevens ontvangen: er zijn persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je met  communiceert en er zijn persoonsgegevens die wij over je verzamelen uit verschillende bronnen (bijv. krediet- en fraudepreventiebureaus, winkels of publieke databanken).

  Persoonsgegevens die je met ons deelt, kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn

  • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – wij hebben deze informatie nodig om bijvoorbeeld je identiteit te bevestigen, je ondersteuning te bieden of een kredietbeoordeling uit te voeren alvorens krediet te verlenen.
  • Je betalingsinformatie – wij hebben deze informatie nodig om bijvoorbeeld transacties uit te voeren.

  Persoonsgegevens die we over je verzamelen, kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op

  • Naam, geboortedatum, geboorteplaats en financiële informatie – bijvoorbeeld als een manier om fraude te voorkomen, te bevestigen of je in aanmerking komt voor krediet of je informatie te screenen op lijsten van zogenaamde Politiek Prominente Personen.
  • Informatie over de interactie tussen jou en Klarna – Dit kan informatie zijn over hoe je onze service gebruikt of je geschiedenis van terugbetalingen met Klarna, die we gebruiken om onze producten op jou af te stemmen, je ondersteuning te bieden of kredietbeoordelingen uit te voeren,voordat er krediet wordt verleend.

  Afhankelijk van de service die je wilt gebruiken, moeten we mogelijk enkele van je gegevens delen met een beperkt aantal derden, bijvoorbeeld partners (cloud computing-platforms, aanbieders van een betalingsdienst of online-verkoopplatforms) of autoriteiten. Om je enkele voorbeelden te geven, de reden hiervoor kan zijn dat we je gegevens veilig kunnen opslaan, je identiteit kunnen verifiëren om transacties te voltooien, het kunnen houden aan wettelijke vereisten, fraude kunnen voorkomen, kredietbeoordelingen kunnen uitvoeren of met je kunnen communiceren via een niet- Klarna-platform (bijv. Facebook of Twitter). Raadpleeg paragraaf 7 van onze Privacyverklaring voor meer informatie over de ontvangers.

   

  Beoordelingen

  Trustpilot

  Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilotheeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

  Verzenden en logistiek

  DHL
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

  Facturatie en boekhouden

  Excel
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Microsoft Excel. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Microsoft Excel is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Microsoft Excel gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.Externe verkoopkanalen

   

  Doel van de gegevensverwerking

  Algemeen doel van de verwerking

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

  In voorkomende gevallen kan Arganeizylar.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u klantvan ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Uw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

  U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  Rectificatierecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten

  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Arganeizylar.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

  U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Uitschrijven van onze mailinglijst

  Onderaan iedere automatische mailing die wij versturen vindt u een link waarmee u uzelf kunt uitschrijven van onze mailinglijst. Zodra u de link aanklikt wordt u automatisch afgemeld van al onze mailingen naar dat betreffende e-mailadres. Het komt weleens voor dat men met meerdere e-mailadressen bij ons bekend staat. In dat geval dient u zich voor elke e-mailadres die bij ons bekend staat af te melden door gebruik te maken van de link.

  Beveiliging

  SSL beveiligde HTTPS verbinding met extended validation

  Wanneer u een bestelling bij ons plaatst vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken zodat wij de order voor u kunnen uitvoeren. Uw gegevens worden via een SSL beveiligde pagina naar ons eigen beveiligde dedicated server verzonden zodat we er zeker van zijn dat uw gegevens veilig zonder omwegen of lekken bij ons binnen komen. Wij maken hierbij gebruik van een zogeheten SSL certificaat met Extended Validation (EV). Dit is een soortgelijke certificaat als die door banken wordt gebruikt en toont een groene balk in het adresbalk van uw browser. Onze gehele website maakt gebruikt van deze beveiligde SSL verbinding. Hierdoor zijn ook pagina’s waar wij geen gegevens van u vragen veilig om te bezoeken.

  Dedicated server

  Wij maken gebruik van een dedicated server die volledig beheerd en up to date gehouden wordt. Wij hebben hiervoor een SLA en een verwerkers overeenkomst afgesloten met onze hosting partner. De server is hierdoor fysiek afgeschermd en wordt niet gedeeld met derden.

  Datalek procedure

  We hebben ons goed beschermd tegen eventuele datalekken of hacks. Mocht er onverhoopt toch een lek zijn opgetreden dan hebben we de nodige procedures om deze lek direct te stoppen en te melden aan de betrokken partijen.

  Geheimhouding

  Iedereen die handelen onder het gezag van Arganeizylar.nl en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Hiervoor hebben alle betrokkenen met toegang tot deze gegevens een geheimhoudingsverklaring getekend met Arganeizylar.nl.

  Gebruik van cookies

  Op Arganeizylar.nl worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Voor dit doeleinde maakt Arganeizylar.nl gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Arganeizylar.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Dit komt de algehele gebruikerservaring van onze bezoekers ten goede.

  U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op onze website niet voor u beschikbaar zijn. De standaard functionaliteit van de website blijft echter voor alle bezoekers beschikbaar, ook als u cookies blokkeert.

  Google Analytics

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

  Facebook en instagram

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook en instagram. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook en instagram. Facebook kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Facebook gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige diensten en producten..

  Afmelden Cookies

  Bezoekers kunnen ervoor kiezen zich af te melden voor het gebruik van Google-cookies via Instellingen voor advertenties van Google. Naast google zijn er meerdere externe leveranciers die andere sites kunnen gebruiken. U kunt zich voor meerdere externe leveranciers afmelden door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

  Links naar externe pagina’s

  Op Arganeizylar.nl treft u een aantal links aan naar websites van derden. Arganeizylar.nl is echter niet verantwoordelijk met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacybeleid, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

  Contactgegevens

  Mocht u vragen hebben over onze privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen:

  Arganeizylar.nl
  Edisonstraat 16
  2809 PB Gouda
  06 422 15 798
  info@arganeizylar.nl

  Contactpersoon Privacyzaken
  N. Laaribi

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Arganeizylar.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacybeleid. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor onze actuele privacybeleid. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2020.